Зареждане...

Защита на личните данни

НАСКЛАД  ООД осъществява дейността си в съответсвие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.

За правилното адресиране по изискване на курирска фирма ЕКОНТ са необходими

- две имена 

- телефон

- населено место 

- точен адрес (ако е до адрес) или име на офис на ЕКОНТ или адреса на офисът