Зареждане...

Защита на личните данни

НАСКЛАД  ООД осъществява дейността си в съответсвие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.

За повече информация т.5 в 'общите условия'