Зареждане...

Общи условия

Условия за използване на сайта

Начин на ползване , общи условия и правила в nasklad.com

 

НОВО: /Уважаеми Клиенти уведомяваме ви , че във връзка с въвеждането на наредба Н-18 на НАП от 30.03.2019 г. Нашият сайт ще работи само като електронен каталог. Във връзка с това , няма да можете да се регистрирате и да поръчвате сами артикули от нашият каталог . От тук нататък поръчките ще се приемат само по телефона който е изписан в дясно на нашият сайт. Извиняваме се за неудобството./

 

Тези правила и условия, които четете представляват договореност между Вас и nasklad.com  и всичко свързано с това като : информация, условия за разглеждане, регистриране, поръчване, заплащане, доставяне, отказване и връщане на стока която получавате чрез него, гаранции за поръчана и доставена стока, редът за упражняване на рекламации и връщане. С влизането си в nasklad.com  и ползването на сайта и информацията в него Вие се съгласявате, че сте запознати и приемате условията които сме записали в общите условия.

 

В случай, че смятате за  нарушени  Вашите потребителски права по Закона за защита на потребителите или други закони в РБ късаещи настоящата материя, имате право да сигнализирате Комисията за защита на потребителите на телефон 0700 111 22.
Съгласно чл.181н, ал. 2 от Закона за Защита на Потрбителите /ЗЗП/ орган за алтернативно решаване на спорове /АРС/ е Общата помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите, определена със заповед на министърът на икономиката.
Електронна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове, съгласно чл. 181н, ал.4 от ЗЗП: http://ec.europa.eu/odr/.

 

 

1. NASKLAD.COM e собственост на "НАСКЛАД" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив,  бул. България № 13, ЕИК по БУЛСТАТ: BG203248526

 

2. Настоящите Общи условия /ОУ/ са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за защита на потребителите/ ЗЗП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г. и действащите подзаконови нормативни актове в Република България.


3. Предвид специфичността на предлаганите стоки, електронен магазин НАСКЛАД указва, че монтирането на закупените стоки трябва да става в сервиз от техническо компетентно лице. Своеволно монтиране на закупена стока, може да доведе до нейното унищожаване и отказ от приемане на рекламация или технически неизправно МПС и да застраши живота и здравето на участниците в пътното движение!

 

4. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между "НАСКЛАД" ООД с ЕИК 203248526, Телефон 0877 272880, 0877 272875, E-mail shop@nasklad.com,

наричано по-долу за краткост „Търговец” от една страна и от друга странаПолучателят на стоки (наричан „Потребител”), които се предоставят чрез домейн: nasklad.com,  наричан по-долу за кратко „сайт”.

 

5. Лични данни.

5.1. С настоящите Общи условия НАСКЛАД ООД уведомява потребителите, че на страницата nasklad.com се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставяне на заявенотоНАСКЛАД ООД гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

5.2. НАСКЛАД ООД по никакъв начин НЕ събира , НЕ обработва и НЕ съхранява лични данни на своите потребители.

 

6. Потребител на сайта е лице съгласно параграф 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.
"Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

 

7. Стоки. Цени на стоките.
7.1. NASKLAD.COM е електронен магазин за нови и втора употреба авточасти и консумативи с постоянно поддържана складова наличност.

7.2. Електронният магазин nasklad.com предлага нови авточасти/консумативи. Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 6  от ЗЗП за същите Потребителят не може да упражни право на отказ (връщане в 14-дневен срок) съгласно чл. 50 56 от същия закон, поради смесването им с такива втора употреба и невъзможността за отделянето им, както и да се докаже, че не са употребявани.

7.3. Цените на стоките в сайта са посочени в лева с включени всички данъци и такси.

7.4. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките

7.5. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката

7.6. НАСКЛАД ООД си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани  и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт

 

8. Поръчки

8.1. Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на НАСКЛАД ООД. Регистрацията в сайта не е задължителна. Поръчката на стоки чрез интернет сайта nasklad.com предвижда задължение за потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по начините за плащане, посочен в настоящите Общи условия.

8.2. След като си направите регистрация на сайта на НАСКЛАД ООД, изберете желаната стока от категориите и подкатегориите на сайта или чрез използване на търсачката

8.3.  За да добавите дадена стока към своята поръчка /виртуална Количка за пазаруване/, натиснете бутона „Поръчай (поръчка със задължение за плащане). Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /Количка/.

8.4.  В горната лява част на сайта ще видите бутон „Количка”. До него вдясно е изписан броят на добавените в Количката продукти и общата стойност на поръчката до момента. От тук можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждение на поръчката. Тук можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид.

8.5. За да изпратите поръчката е необходимо да натиснете бутона „Поръчай”, след като посочите със стрелката на мишката бутон “Количка”. На страницата ще видите текущия списък с продукти,  налични в количката наименование, количество, единична, обща цена.

8.6 При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с НАСКЛАД ООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С финализирането на поръчката, чрез натискане на бутона "Поръчай”, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Количка” при условията, съгласно настоящите Общи условия. Това действие има правно обвързваща сила.

8.7. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, НАСКЛАД ООД има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение на Потребителя.

8.8. При направена поръчка, служител на НАСКЛАД ООД ще се свърже с Вас до няколко часа, за уточняване на подробности по доставката.

 

 

9. Срокове и цени за доставка.
9.1.
Поръчки направени до 17:00 часа, се изпращат чрез куриерска фирма ЕКОНТ в рамките на същият или на следващия работен ден.
9.2.
Пратките се изпращат за сметка на Потребител/получател.
9.3.
Цената на доставката се определя от куриерската фирма ЕКОНТ и е според теглото на поръчаната стока и другите условия, приложими към услугите и цените на ЕКОНТ.
9.4.
Цените за доставка, които се калкулират на сайта http://www.econt.com/tariff-calculator/ при извършване на поръчката от Ваша страна, са ориентировъчни. Възможно е да има разлика в крайната цена на куриерската услуга, която се определя от ЕКОНТ, а не от наша страна
9.5.
НАСКЛАД ООД не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от НАСКЛАД ООД обстоятелства.
9.6. 
При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси, несъответствие и/или явни недостатъци - външни видими дефекти - повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми НАСКЛАД ООД на Телефон 0877 272875 или 0877 272880.
9.7.
При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива няма да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма при получаването на пратката и НАСКЛАД ООД не бъде незабавно уведомен на Телефон 0877 272875 или 0877 272880, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.
9.8.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, НАСКЛАД ООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
9.9.
Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 5 (пет) работни дни.
9.10. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя.
9.11.
В случай, че Потребител се възползва от опцията “Преглед, тест и избор на стока”, и в изпратената от нас доставка има повече от един артикул, клиентът може да върне избрана част, която счита за несъответстваща, като я изпрати обратно там от където е тръгнала.
 

10. Плащане.
10.1. Методът за плащане на поръчани стоки доставени по куриер е чрез наложен платеж.

 

11. Гаранция. Рекламация.

11.1. НАСКЛАД ООД дава гаранция за закупени части/продукти/консумативи, накратко СТОКИ, втора употреба. Отговорността за пригодност на закупени стоки, монтаж и експлоатация е на лицето, което ги е закупило, предвид задължително условие в т. 3 от настоящите ОУ, за необходимостта за наличие на специфични технически познания за безопасно и правилно монтиране на закупената стока, относно техническата пригодност на ремонтираното МПС за безопасна експлоатация.
11.2.
На закупена стока от електронен магазин nasklad.com, може да бъде направена рекламация само ако е придружена с протокол от техническо компетентно лице монтирало стоката в сервиз и/или от сертифицирано техническо средство за измерване годността на закупената стока, с които се установява несъответствието на стоката, съгласно условието на т. 3 от настоящите ОУ.

11.3. Съгласно ЗЗП е предвидена законова гаранция за съответсвие на Стоките с договор за продажба.

 

12. Условия за връщане. Право на отказ

Информация относно упражняване правото на отказ от договора (Приложение 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП)

Стандартни указания за отказ:

12.1. Право на връщане имат само физически лица влизащи в категорията “потребител” съгласно параграф 13, т. 1 от ЗЗП, в срок до 14 календарни дни от получаване (влизане във владение) на закупени стоки чрез интернет страницата nasklad.com.

12.2. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на закупените и доставени стоки.

12.3. Потребителят поема преките разходи по връщане на стоките. Разходите са в зависимост от тарифата на куриера, според разстояние, тегло и обем на доставената стока.
Точната стойност на разходите за връщане можете да проверите, ако пазите документите по извършената доставка на поръчаната стока или на следния адрес: http://www.econt.com/tariff-calculator/.
Без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която сте упражнили правото си на отказ от настоящия договор, ще извършим възстановяването на заплатената сума, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срокПотребителя поема преките разходи по връщане на стоките.
12.4.
Стоки, за които НАСКЛАД ООД може да откаже частично или изцяло връщане на заплатени суми.
Това са износващи се части/детайли и/или консумативи, като дискове, накладки, ремъци; брезенти и гюруци; изходящи тръбопроводи; шумозаглушители; катализатори, гуми, джанти и всякакви други нетрайни и износващи се авточасти и аксесоари, които в процес на монтаж/демонтаж или експлоатация се изхабяват и/или овехтяват. Това са части подложени на изхабяване, износване и ръжда по автомобила, износване/овехтяване на детайли, компоненти, възли и агрегати на двигатели, системи за сигурност, скоростни кутии, ходова част, електроника, шасита, кормилна уредба, горивна система, спирачна система, силово предаване, електрообзавеждане, както и всякакви видове технически (механични и електрически) увреждания, които могат да се квалифицират като повреда, настъпила при монтаж/демонтаж и експлоатация след монтаж на МПС.
12.5.
При върнат продукт, за който е констатирано, че са заличени маркировъчни белези и/или има видима употреба и/или видимо нанесен дефект от некачествен монтаж и/или експлоатация след монтаж, НАСКЛАД ООД ще прецени индивидуално за всеки случай, дали да бъде върната сумата изцяло или частично, след калкулиране на нанесените щети/овехтяването или да се откаже изцяло връщане на заплатената сума.
В последния случай, клиентът остава собственик на заплатеният продукт и при желание от негова страна може да го получи, като лично го вземе от наш склад в гр. Пловдив ул.Васил Левски No 242 или заплати, чрез наложен платеж разходите за повторното му изпращане, след направен отказ за връщане на заплатената сума от наша страна. При частичен или пълен отказ за възстановяване на сума, клиентът ще бъде уведомен писмено.

12.6. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Намалената стойност се определя от НАСКЛАД ООД, чрез съставяне на протокол за нанесени щети по стоката довеждащи до намалена стойност.


12.7. Съгласно т. 7.3 от Общите условия, за поръчани и с разрушена оригинална опаковка/стикери/маркери поставени от  производителя на нови части или консумативи, Потребителят не може да упражни право на отказ съгласно чл. 57, ал. 1, т. 6  от ЗЗП за същите (връщане в 14-дневен срок) съгласно чл. 50 56 от същия закон, поради смесването им с такива втора употреба и невъзможността за отделянето им, както и да се докаже, че не са употребявани. Разрушаването на оригиналната опаковка/стикери/маркери довежда до автоматичното им категоризиране като части/консумативи втора употреба.
12.8.
За всеки върнат продукт се изготвя протокол, в който се вписва, наличие на разрушена оригинална опаковка, нарушена опаковка за многократна употреба, разкъсани и/или наранени и/или премахнати стикери или маркери. Наличието на което и да е от изброените в предното изречение е повод за пълен или частичен отказ за възстановяване на заплатени суми.
12.9.
Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор и сте върнали доставеният продукт в наше владение, в срока по т. 12.2., и т.12.3., и без изброените недостатъци в т. 12.4., т. 12.5., т. и т. 12.6. от Общите условия , ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас.
12.10.
Продукти доставени с куриерска фирма Еконт се връщат чрез куриерска фирма Еконт, като разходите са за сметка на Потребителя, съгласно чл. 55, ал. 2 от ЗЗП и задължително се предоставя опцията “Преглед, тест и избор на стока”.